Samtykkeerklæring ⋆ Mama's House

Samtykkeerklæring

Mama's House kan ikke tage nogen i behandling uden at føre journal. Det er et krav fra Sundhedsstyrelsen.

Reglerne for journalføring er også reguleret efter Persondataloven. Det betyder, at du skal give tilladelse til journalføring og opbevaring af personfølsommeoplysninger. Derfor bedes du underskrive og medbringe følgende erklæring, inden første behandling påbegyndes:

Mama's House har min tilladelse til at journalføre og opbevare oplysningerne, jf. Persondatalovens § 7 og § 8.

Det betyder, at du er indforstået med, at der oprettes en journal, som behandles og opbevares efter de regler, der gælder i Persondataloven, lov nr. 429 af 31. maj 2000.

Reglerne om indsigt findes i § 31, om indsigelse i § 35 og om mulighed for sletning af urigtige og vildledende oplysninger i § 37.

Du har muligt til enhver tid at trække din tilladelse/samtykke tilbage, jævnfør lovens § 38.

For yderligere oplysning henvises til Datatilsynets Persondataloven.